K A R P A T S K Á   V Í N N A   C E S T A


Logo vínnej cesty


Otvorenie konferencie


Príprava degustácie

Medzinárodná konferencia

Dňa 31.3.2008 sa v poľskom meste Rymanów konala medzinárodná konferencia "Karpatská vínna cesta" za účasti zástupcov Poľska, Maďarska a Slovenska. Organizátorom konferencie bolo lokálne združenie "Pomožme si sami" (Pomóżmy sobie sami).
V úvode privítal účastníkov konferencie riaditeľ fondu "Pomožme si sami" Wieslav Józefczyk. Bohatú históriu vínnej cesty priblížil účastníkom prof.Feliks Kiryk. V ďalšom programe riaditeľ asociácie "Portius" Zbigniew Ungeheuer predstavil najväčšieho importéra maďarských vín na sever a východ v XVII.storočí Roberta W.Portiusa. Stanislaw Orlowski prednášal o súčasnom postavení a turistickej hodnote vínnej cesty. Ďalšie skúsenosti z regionálnym rozvojom prezentovali zástupcovia Maďarska a Slovenska. V odpoludňajších hodinách nasledovala degustácia maďarských a našich vín.

Vínna cesta v súčasnej dobe

Maďarsko: Tokaj, Sarospatak, Satoraljaujhely
Slovensko: Trebišov, Michalovce, Humenné
Poľsko: Bukovsko, Zarszyn, Rymanów, Krosno

Degustácia

Z našich vín boli na záverečnej degustácii prezentované dve vína z ročníka 2007:
Rizling Vlašský
slovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, suché
Cabernet Sauvignon
slovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, suché

viac o týchto vínach sa dozviete v sekciií víno, alebo kliknutím na tento odkaz

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013