M E D Z I N Á R O D N Ý   V Ý T V A R N Ý  P L E N É R


Vernisáž výstavy v Krasiczyne


Naše vína na zámku

Predstavenie vín

Združenie ľudových remesiel v Brekove zorganizovalo v dňoch 17.-23.8.2008 už 4.ročník medzinárodného výtvarného plenéru, na ktorom sa zúčastnili umelci z Poľska, Čiech, Ukrajiny a Slovenska. Po dva večery sme aj my mohli svojou troškou prispieť k dobrej a prajnej nálade na motoreste Dvor pod viničnou skalou, kde umelci tvorili. Prvý večer sme pre nich prichystali degustáciu bielych vín, na druhý boli prichystané červené vzorky, a takto sme umelcom predstavili naše vinárstvo a teda tú našu "tvorbu".

Krasiczyn

Dňa 2.10.2008 sa uskutočnila vernisáž poplenérovej výstavy v galérii ARP na poľskom zámku v Krasiczyne. Výstava potrvá do konca októbra 2008.
Keďže sme boli jedným zo sponzorov podujatia, ani tam nechýbali naše najlepšie vína z ročníka 2007.

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013