P O Ž E H N A N I E   V Í N A


Kaplán vdp. Juraj Sitarčík


Svätá omša

Dňa 29.12.2008 sa v brekovskom rímskokatolíckom kostole uskutočnila svätá omša, kde boli požehnané vína miestných vinohradníkov z ročníka 2008. Omšu celebrovali vdp. Juraj Sitarčík, vdp. Andrej Krivda (v súčasnosti pôsobí vo Vatikáne), don Vladimír Sopkanič (v súčasnosti pôsobiaci v Bratislave, farnosť p. Márie Pomocnice kresťanov). Po omši prítomných čakalo občerstvenie na zahriatie - varené vínko.

Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu

Požehnanie vína sa v západnej liturgickej tradícii spája so sviatkom sv. Jána apoštola a evanjelistu. Ten sa slávi vo vianočnom období (27.12.) na rozdiel od východných cirkví (26.9.). Legenda hovorí o tom, že sv. Ján vypil otrávené víno, aby obrátil pohanského kňaza v Efeze. Napriek tomu sa mu nič nestalo. Iná legenda hovorí, že bol pred Latinskou bránou v Ríme na rozkaz cisára Domiciána hodený do kade s vriacim olejom, a vyšiel z nej bez újmy.

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 17.10.2008, počet návštev: [CNW:Counter]