O M Š O V É   V Í N O

 

vineta omšové víno

Jeden z najvýznamnejších dní v histórii našej spoločnosti bol 1. december 2009. Po zložení prepísaného sľubu Mons. Alojz TKÁČ, arcibiskup - metropolita vymenoval Ing. Petera Mihaľka za dozorcu - garanta výroby a plnenia omšového vína. Zároveň bolo našej spoločnosti Barko Vinum spol. s r.o. udelené povolenie na výrobu, plnenie a distribúciu omšového vína.

Týmto chceme poďakovať našim duchovným otcom vdp. Jozefovi Hermanovskému a vdp. Andrejovi Krivdovi, ktorí nás podporovali v našom úsilí a tiež Mons. Jurajovi Kamasovi za bezchybné manažovanie našej záležitosti až po udelenie potrebných povolení zo strany ABÚ v Košiciach.


povolenie pre našu spoločnosť
pozrieť vo formáte pdf


menovanie za dozorcu a garanta
pozrieť vo formáte pdf

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 10.12.2008, počet návštev: [CNW:Counter]