S V Ä T Ý   U R B A N


Pápež Urban I.


Plastika Svätého Urbana detail

Historická postava

Svätý Urban bol pápežom v rokoch 322-330. Bol prvým tohto mena a bolo to aj jeho krstné meno, pretože v tom období si pápeži pri nástupe mená nemenili. V niektorých krajinách je vinohradníkmi uctievaný biskup Urban langerský. Ten pre vinohradníkov dokázal vymodliť slnečné počasie ale aj dážď podľa toho, čo potrebovali. Pri prenasledovaní sa ukrýval vo vinohradoch a veľa vinohradníkov, ktorí ho ukrývali, potom konvertovali na kresťanstvo. Ľudová predstavivosť preniesla črty biskupa na svätého Urbana a tak sa patrón vinohradníkov vyobrazuje s pápežskou tiarou, strapcom hrozna a knihou v ruke.

Drevená plastika

Rezbára Jána Babenského som prvýkrát stretol v roku 2006 na výtvarnom plenéri, ktorý organizovalo Združenie ľudových remesiel v Brekove v neďalekom motoreste Dvor pod Viničnou skalou. Vtedy mi padli do oka jeho práce a dohodli sme sa, že pre nás vytvorí plastiku Svätého Urbana. Stretli sme sa opäť po približne roku na ďalšom ročníku výtvarného plenéra a plastika už bola hotová.

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013