V I N O B R A N I E   ´ 0 6


Účastníci medzi riadkami frankovky


Strihanie prvého strapca


Frankovka, ktorá poteší


Najmladší účastníci


Na vernisáži
(zľava Alino Porvažník, ja a Slavo Porvažník)

Úvodné slovo

Dňa 6.10.2006 sme spolu zo Združením ľudových remesiel v Brekove zorganizovali akciu s názvom Vinobranie ´06 pri príležitosti panenskej úrody na vinohradníckom hone Gečová pod vinicami.
V úvodnom slove Peter oboznámil prítomných s krátkou históriou novozaloženého vinohradu od prvej myšlienky využiť pôdu, ktorú obrábali naši dedovia, cez prípravu projektu, vysadenú odrodovú skladbu až po aktuálnu situáciu na vinohrade. Ten deň ráno o 8:00 navštívili vinohrad pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorí osvedčili hrozno odrody frankovka modrá a chardonnay. Obidve vzorky dosiahli cukornatosť 23°, čo dovoľuje vyrobiť víno s prívlastkom výber z hrozna.
Po úvodnom slove predniesla verše Jána Smreka na aktuálnu tému Miška Krídlová, žiačka literárno-dramatického odboru ZUŠ v Humennom pod vedením PhDr.Evy Jacevičovej.

Strihanie prvého strapca

Následne sme pristúpili k strihaniu prvého strapca, ktoré vykonali farár Jozef Hermanovský a kaplán Andrej Krivda, ktorý tento vinohrad požehnal. Potom Peter požiadal prítomných, aby kto má chuť odstrihol strapec či dva. Z tohto hrozna pripravíme special first edition - víno ktoré účastníci obdržia pri vinobraní na budúci rok. Táto myšlienka dala prítomných do pohybu a tí sa "rozbehli" s nožnicami a vedierkami medzi riadky. Strihali mladí, starší, ženy aj deti.
K vydarenému podujatiu veľkou mierou prispelo teplé slnečné počasie, ktoré prialo celý september aj viniču. Pri dobrom poháriku minuloročného vína (Müller-thurgau neskorý zber) sa nikomu z vinohradu nechcelo.

Vernisáž

Program pokračoval na motoreste Dvor pod viničnou skalou, kde som pripravil výstavu mojich obrazov pod názvom Časti videných častí. Vo svojom živote som videl (zažil, pochopil, preštudoval...) len časť tohto sveta a z tej časti len menšia časť mi ostala v pamäti, preto ten názov. Ešte som prítomným vysvetľoval svoje pohnútky, prečo maľujem abstraktné obrazy a ako ich majú vnímať.
Pri dobrom burčiaku, gulaši z diviny, pečienke a domácich koláčoch skalní diskutovali do neskorých večerných hodín. Naše poďakovanie patrí Združeniu ľudových remesiel v Brekove, kolektívu motorestu Dvor pod Viničnou skalou, členom rodiny ktorí prichystali guláš, koláče a iné dobroty.

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013