V I N O B R A N I E   ´ 0 7


Zlaté strapce "ukryl" dážď

brekovskí speváci

Brekovskí speváci zľava: Matúš Pavelčák, Anton Jacina, Ján Ješko

Lucia, ja a Peter pri degustácii

Pri degustácii Lucia, ja a Peter


Grafický návrh, ktorý získal najviac hlasov (brekovský lokálpatriotizmus k hradu sa nezaprie)

Daždivé privítanie

Dňa 5.10.2007 sme sa celé dopoludnia pozerali na oblohu, či zaprší alebo nie. Veď poobede nás čaká privítanie účastníkov nášho Vinobrania ´07 vo vinohrade na viničnom hone Gečová pod vinicami a veru po blate a daždi sa vítať nedá.
No polhodinu pred začiatkom sa rozpršalo, tak sme začiatok vinobrania museli presunúť pod strechu Domu kultúry v Brekove, kde bol nachystaný ďalší program.

Program

V Dome kultúry v Brekove nás v úvode pozdravilo spevácke trio z Brekova, ktoré zaspievalo brekovskú hymnu "Dže še kuri, tam še kuri". Potom sme prítomných oboznámili s priebehom vinohradníckeho roka a s očakávaniami, ktoré nám prinesie tohtoročná úroda. Nasledne nám niekoľko skladieb zahrali žiaci a učitelia Súkromnej základnej umeleckej školy Múza v Humennom.
Po tomto programe nasledovala degustácia vzoriek minuloročných vín v poradí:
Müller-Thurgau, neskorý zber,
Rizling Vlašský, neskorý zber,
Chardonnay, panenská úroda, výber z hrozna,
Cabernet Sauvignon, panenská úroda, special first edition.
Brat predstavil tiež plastiku Svätého Urbana, ktorú pre nás vytvoril rezbár Ján Babenský (pre bližšie informácie o plastike kliknite sem).

Vinety

Pre prítomných sme prichystali prekvapenie vo forme grafických návrhov vinet, ktoré som pripravil pre budúcoročnú "special edition". Grafické návrhy boli očíslované a všetkých pozvaných sme poprosili, aby si kolekciu prezreli a na lístok napísali číslo návrhu, ktorý sa im najviac páčil (galériu návrhov si môžete prezrieť kliknutím na tento odkaz). Na paneli boli tiež umiestnené grafické návrhy, ktoré ešte v 70-tych rokoch pripravoval náš otec pre tibavské vinárske závody.
Ďalšia zábava pokračovala pri ľudových pesničkách speváckeho tria, dobrom burčiaku, gulaši z diviny, pečienke a domácich koláčoch.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkých členom rodiny, ktorí prichystali guláš, koláče a iné dobroty a obecnému zastupiteľstvu v Brekove za poskytnutie priestorov v Dome kultúry.

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013