V I N O H R A D N Í C K Y   H O N   G E Č O V Á

pôda na hone Gečová

Pôda na hone Gečová

pôda na hone Gečová

Charakteristika vinohradníckeho honu


rozloha: 2,8 ha
odrodová skladba: Frankovka modrá, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Sauvignon
rok výsadby: 2003
počet krov na ha: 4166 ks
spon výsadby: 3 x 0,8 m
nadmorská výška: 135-137 m n.m.
podložie: pieskovcové a ílovcove
pôdny typ: fluvizem
pôdny druh: hlinitý
hĺbka pôdy: hlboká
skeletovitosť: bez skeletu
svahovitosť: 0-1°
priemerná ročná teplota: + 9,1°C
priemerný ročný úhrn zrážok: 593mm

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013