V I N O H R A D N Í C K Y   H O N   V I N I Č N Á   H O R A

drevo Müller

Müller v mojom veku

drevo Müller

Charakteristika vinohradníckeho honu


rozloha: 20 ha, nami obrábaná časť je 0,12 ha
odrodová skladba: Rizling vlašský, Müller-Thurgau
rok výsadby: 2000 (RV), 1970 (MT)
počet krov na ha: 5555 ks
spon výsadby: 1,5 x 1,2 m
nadmorská výška: 140-160 m n.m.
podložie: vápencové s dolomitmi, bridlicami a slieňovcami
pôdny typ: rendzina
pôdny druh: piesočnato-hlinitý
hĺbka pôdy: plytká
skeletovitosť: silne skeletovitá
svahovitosť: 12-17°
priemerná ročná teplota: + 9,1°C
priemerný ročný úhrn zrážok: 593mm

© Barko Vinum spol. s r.o., autor: Milan Mihaľko, kontakt: info(at)mihalko.sk, posledná aktualizácia: 18.2.2013